SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TKM Betliar (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

7
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kurek Vladimír  H  31. 10. 2020970222HM897  
2.  Jarco Tomáš  31. 10. 2020970531HM916   58  
3.  Cetner Marko  31. 10. 2020981110HM186   193  
4.  Mikuš Jozef  31. 10. 2020010506HM773   180  
5.  Naď Peter  H  31. 10. 2020040118HM732   98  
6.  Keľo Pavel  H  31. 10. 2021030219HM841   350  
7.  Sura Ivan  H  31. 10. 2020020622HM833   64  
8.  Dulík Rudolf  31. 10. 2020990206HM383   328  
9.  Barczi Jaroslav  31. 10. 2021720611HM419   295  
10.  Jarco Viktor  31. 10. 2021930707HM886  
11.  Tóth Bence  31. 10. 2021050901HM656  
12.  Šoltýs Matej  31. 10. 2021021220HM027   428  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Rudolf Dulík06.02.1999 
Telefón: +421918976871Fax: Email: rudolfdulik@gmail.com
2 Vladimír Kurek (náhradník) 22.02.1997 
Telefón: +421902399332Fax: Email: kurekinvest@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu