SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Spoje Bratislava
Veková kategória: muži Por. č.:*

6
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Khomentovskiy Matvey  30. 10. 2020940825HM480  875    113  
2.  Škrla Michal  31. 10. 2020930417HM553   36  
3.  Davydov Denis  31. 10. 2020970307HM513   545  
4.  Kráľ Matúš  H  31. 10. 2021930812HM091   545  
5.  Kosťov Martin  31. 10. 2021840301HM744   118  
6.  Benčurik Peter  31. 10. 2021890411HM168   195  
7.  Krajčovič Boris  31. 10. 2020970207HM708   152  
8.  Kardoš Martin  H  31. 10. 2020810205HM470  
9.  Krajčovič Šimon  31. 10. 2020910725HM821   545  
10.  Kapišinský Zeno  31. 10. 2021930306HM729   545  
11.  Berthoty Jakub  31. 10. 2021871213HM618  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Zeno Kapišinský10.05.1953 
Telefón: +421905262571Fax: Email: kapisinsky@ecssluzby.sk
2 Zeno Kapišinský (náhradník) 06.03.1993 
Telefón: +421905716324Fax: Email: zeno.kapisinsky@gmail.com
3 Martin Kosťov (náhradník) 01.03.1984 
Telefón: +421907395125Fax: Email: info@advantagetennis.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu