SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK ZZO Čadca
Veková kategória: muži Por. č.:*

5
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Herman Miloš  31. 10. 2020780316HM190   152  
2.  Gabaš Ronald  H  31. 10. 2021991226HM407   545  
3.  Baliak Matej  31. 10. 2021840203HM320   195  
4.  Vala Daniel  31. 10. 2020920627CM625  
5.  Herman Boris  31. 10. 2021010927HM546   195  
6.  Pištek Peter  31. 10. 2020860731HM238   180  
7.  Vahančík Jozef  31. 10. 2020850113HM981   171  
8.  Pištek Martin  31. 10. 2020871109HM631   428  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Miloš Herman16.03.1978 
Telefón: +421907833463Fax: Email: milosherman@hotmail.com
2 Matej Baliak (náhradník) 03.02.1984 
Telefón: +421904941668Fax: Email: baliakm@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu