SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Jednotka Bratislava
Veková kategória: muži Por. č.:*

4
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Náhlovský Filip  31. 10. 2020040805HM031   428  
2.  Laca Martin  31. 10. 2021050526HM298  
3.  Halahija Nathan André  31. 10. 2021051230HM419   545  
4.  Červenák Peter  31. 10. 2020021109HM518   48  
5.  Valach Tomáš  31. 10. 2021940312HM742  
6.  Kollárik Erik  H  31. 10. 2020970703HM322   165  
7.  Deen Mojmír  31. 10. 2021070511HM707  
8.  Puškáč Adrian  31. 10. 2020040229HM337   545  
9.  Majtan Teo  31. 10. 2020050512HM956  
10.  Leimberger Samuel  31. 10. 2020001224HM594   545  
11.  Hevessy Rastislav  31. 10. 2021750608HM375  
12.  Škorica Martin  31. 10. 2021730312HM382   545  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu