SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Kúpele Piešťany
Veková kategória: muži Por. č.:*

3
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Šobáň Filip  H  31. 10. 2020970319HM523   33  
2.  Orviský Ivan  31. 10. 2020770901HM225  
3.  Belanec Matúš  31. 10. 2021961014HM461   75  
4.  Kormyš Jaroslav  H  31. 10. 2021831227HM346  
5.  Talac Eric  31. 10. 2021000901HM914  
6.  Šišolák Jaroslav  H  31. 10. 2020011010HM421   70  
7.  Hrehorčík Marek  31. 10. 2021900516HM834   152  
8.  Kopál Adrián  31. 10. 2020020211HM360   180  
9.  Vido Matej  31. 10. 2020950119HM740   64  
10.  Urbánek Filip  31. 10. 2020010925HM934   254  
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Ivan Orviský01.09.1977 
Telefón: +421905552465Fax: Email: ivan.orvisky@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu