SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): ŠK Blava 1928 J.Bohunice
Veková kategória: muži Por. č.:*

2
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Obal Patrik  31. 10. 2021960620HM432   29  
2.  Kučera Peter  31. 10. 2021030324HM088   254  
3.  Brna David Damian  H  31. 10. 2021980521HM883  
4.  Franěk Michal  31. 10. 2020881122CM622  
5.  Michalica Aleš  31. 10. 2021050702HM736  
6.  Béreš Matúš  31. 10. 2020890601HM072   122  
7.  Maček Matej  31. 10. 2021870423HM811   180  
8.  Kuba-Danaj Matúš  31. 10. 2021050310HM597  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Matúš Béreš01.06.1989 
Telefón: +421908170784Fax: Email: mato.beres@gmail.com
2 Matej Maček (náhradník) 23.04.1987 
Telefón: +421905177613Fax: Email: matejmacek@azet.sk
3 Dávid Damián Brna (náhradník) 21.05.1998 
Telefón: +421908683782Fax: Email: brna.skola@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu