SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Žilina (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

1
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Novanský Michal  H  31. 10. 2020020819HM509   46  
2.  Behúň Adam  H  31. 10. 2020010423HM617   545  
3.  Verčík Ivo  31. 10. 2021031219HM359   82  
4.  Čurlej Michal  31. 10. 2020040920HM341   321  
5.  Janoška Lukáš  H  31. 10. 2021910831HM797  
6.  Mísař Aleš  H  31. 10. 2020021121HM204   98  
7.  Bežák Milan  H  31. 10. 2020021113HM871   66  
8.  Mazák Maxim  31. 10. 2021040203HM291  
9.  Bača Michal  31. 10. 2020900705HM046   80  
10.  Bača Peter  31. 10. 2020890129HM234   86  
11.  Fajth Filip  31. 10. 2020021217HM324   210  
12.  Kompiš Tomáš  31. 10. 2021030115HM470   399  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Michal Bača05.07.1990 
Telefón: +421911155948Fax: Email: miskokeve@azet.sk
2 Branislav Kališ (náhradník) 07.06.1984 
Telefón: +421908526436Fax: Email: branislavkalis@yahoo.com
3 Milan Bežák (náhradník) 05.01.1958 
Telefón: +421903730358Fax: Email: real.bau@stonline.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu