SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slovan Bratislava
Veková kategória: ženy Por. č.:*

8
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Benčič Belinda  31. 10. 2021970310HZ276  9   
2.  Kužmová Viktória  H  31. 10. 2021980511HZ089  85    1  
3.  Morvayová Viktória  31. 10. 2020010310HZ615  565    12  
4.  Tomanová Nikola  31. 10. 2020960301CZ313  705   
5.  Jablonovská Jana  31. 10. 2020960203HZ128  858    16  
6.  Hončová Michaela  31. 10. 2021921222HZ921  955    15  
7.  Kužmová Katarína  H  31. 10. 2020010807HZ189   18  
8.  Jašková Anika  31. 10. 2021030417HZ566  
9.  Kučová Zuzana  31. 10. 2021820626HZ492   132  
10.  Daubnerová Nikola  31. 10. 2021050907HZ991   72  
11.  Vargová Nina  31. 10. 2021050909HZ157   209  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Radomíra Zrubáková26.12.1970 
Telefón: +421903703300Fax: Email: zrubakova@tkslovan.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu