SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slávia STU Bratislava
Veková kategória: ženy Por. č.:*

7
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Schmiedlová Anna Karolína  31. 10. 2020940913HZ651  200    2  
2.  Jarušková Timea  31. 10. 2020960515HZ315  970    14  
3.  Szabanin Natália  31. 10. 2020031011CZ430  
4.  Milatová Sofia  31. 10. 2021001108HZ781   19  
5.  Marušinová Martina  H  31. 10. 2021030428HZ273   23  
6.  Méri Eszter  31. 10. 2020021211HZ553   36  
7.  Butkovská Lucia  31. 10. 2021930505HZ049   145  
8.  Kovačičová Stella  H  31. 10. 2020010116HZ900   30  
9.  Kotlíková Inez Maria  31. 10. 2021030131HZ400   132  
10.  Cibáková Barbora  31. 10. 2021001009HZ264   26  
11.  Palcátová Barbora  31. 10. 2021980126HZ639   111  
12.  Tabak Romana  31. 10. 2020910507HZ755   199  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Martin Kosťov01.03.1984 
Telefón: +421907395125Fax: Email: info@advantagetennis.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu