SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Ružomberok
Veková kategória: ženy Por. č.:*

5
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Pektorová Hana  31. 10. 2020970212CZ830  
2.  Hláčiková Daniela  H  31. 10. 2020001014HZ523   27  
3.  Chudá Silvia  31. 10. 2020840229HZ759   132  
4.  Husárová Martina  H  31. 10. 2020960518HZ816   67  
5.  Tarajová Romana  31. 10. 2021990713HZ995   84  
6.  Legerská Zuzana  31. 10. 2021890922HZ380  
7.  Birčeková Barbora  31. 10. 2021890716HZ352   219  
8.  Karasová Emma  H  31. 10. 2020060503HZ235  
9.  Šašková Barbora  H  31. 10. 2021051010HZ819  
10.  Ličková Nina  31. 10. 2020990906HZ677   219  
11.  Húšťová Henrieta  31. 10. 2020960713HZ198   219  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Jaroslav Taraj13.10.1966 
Telefón: +421905506637Fax: Email: taraj@ardes.sk
2 Jozef Virág (náhradník) 25.05.1943 
Telefón: +421905160969Fax: Email: tenis@isternet.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu