SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): Lieskovský tenisový klub-LTC
Veková kategória: ženy Por. č.:*

4
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kuzmová Katarína  31. 10. 2020990619HZ998   24  
2.  Kőberlingová Veronika  H  31. 10. 2020990627HZ708   219  
3.  Žuffová Yvonna  H  31. 10. 2020020427HZ996   219  
4.  Ďarmatiová Nina  31. 10. 2021030707HZ229   42  
5.  Pinková Lucia  31. 10. 2021030514HZ897   45  
6.  Drugdová Salma  H  31. 10. 2020041209HZ512   113  
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Ján Pinka22.11.1975 
Telefón: +421905857341Fax: Email: jan@pinka.sk
2 Martina Ďarmatiová (náhradník) 05.09.1976 
Telefón: +421903547720Fax: Email: darmatiovam@pobox.sk
3 Jana Tužinská (náhradník) 23.11.1981 
Telefón: +421905892677Fax: Email: jana.tuzinska@gmail.com
4 David Tužinský (náhradník) 17.11.1978 
Telefón: Fax: Email: jana.tuzinska@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu