SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slávia SPU Nitra
Veková kategória: ženy Por. č.:*

3
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Matúšová Barbora  H  31. 10. 2020991208HZ112  849    13  
2.  Vighová Vivienne  31. 10. 2020030401HZ023   170  
3.  Krylova Alona  31. 10. 2020000707HZ684  
4.  Silná Alexandra  31. 10. 2020020110CZ317  
5.  Behúlová Bianca  31. 10. 2021030408HZ799   132  
6.  Vargová Vanda  H  31. 10. 2020030523HZ422  
7.  Slabá Natália  31. 10. 2021030510HZ483   31  
8.  Hašlerová Stanislava  31. 10. 2020820617HZ332   145  
9.  Hradecká Lucia  31. 10. 2021070802HZ903  
10.  Hradecká Andrea  31. 10. 2020800904HZ877  
11.  Pochabová Michaela  31. 10. 2020891017HZ728  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Petra Pochabová16.01.1966 
Telefón: +421905681920Fax: Email: pochabovapetra2@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu