SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Žilina (A)
Veková kategória: ženy Por. č.:*

2
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Čisovská Romana  H  31. 10. 2020020910HZ250   21  
2.  Vojčináková Ingrid  31. 10. 2020931105HZ479   22  
3.  Mandelíková Kateřina  31. 10. 2020030613CZ922  
4.  Duhl Laura  H  31. 10. 2020020121HZ645   70  
5.  Maliňák Lucia  H  31. 10. 2020010423HZ172   151  
6.  Hanuliaková Dominika  31. 10. 2020080506HZ071  
7.  Chudejová Mia  31. 10. 2021030730HZ231   37  
8.  Barčíková Alexandra  31. 10. 2020040121HZ629   68  
9.  Zelinová Tereza  31. 10. 2020020812HZ922   56  
10.  Vancelová Zuzana  31. 10. 2020040622HZ831   83  
11.  Garguláková Barbora  31. 10. 2021050131HZ977   125  
12.  Surovčíková Nina  31. 10. 2020060318HZ018  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Anton Blaško07.04.1962 
Telefón: +421911741962Fax: Email: office@tkzilina.sk
2 Pavol Matlák (náhradník) 11.03.1960 
Telefón: +421948043851Fax: Email: supervisor@esta.net

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu