SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC EMPIRE Trnava
Veková kategória: ženy Por. č.:*

1
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Blinkova Anna  31. 10. 2020980910CZ668  59   
2.  Cadantu Alexandra  31. 10. 2020900503CZ372  290   
3.  Mihalíková Tereza  31. 10. 2021980602HZ363  534    9  
4.  Sisková Anna  31. 10. 2020010701CZ646  554   
5.  Škamlová Chantal  H  31. 10. 2021930904HZ934  578    11  
6.  Juhászová Vivien  31. 10. 2020930717HZ435  607    10  
7.  Oby Ange Kajuru  31. 10. 2020020126CZ901  675   
8.  Zelníčková Radka  31. 10. 2021030613HZ303   77  
9.  Ondrejčeková Klára  31. 10. 2020010721HZ057   28  
10.  Jamrichová Sandra  31. 10. 2020970914HZ420  
11.  Schwarcová Natália  31. 10. 2020010717HZ925  
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Karol Beck03.04.1982 
Telefón: +421903771829Fax: Email: bekis@zoznam.sk
2 René Hanák (náhradník) 04.05.1973 
Telefón: +421949622860Fax: Email: renehanak@seznam.cz
3 Patrik Fabian (náhradník) 20.03.1994 
Telefón: Fax: Email: patrik.fabian31@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu