SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK LOVE 4 tennis Bratislava (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

8
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Lacko Lukáš  H  31. 10. 2021871103HM394  168    6  
2.  Marchenko Illya  31. 10. 2021870908CM209  211   
3.  Kalenichenko Danylo  31. 10. 2022940202HM421  501    152  
4.  Glváč Andrej  H  31. 10. 2022970131HM417   19  
5.  Paulovčák Samuel  H  31. 10. 2022000423HM420   24  
6.  Masár Juraj  31. 10. 2021920710HM577   37  
7.  Mammetgulyyev Isa  31. 10. 2021970108CM173  
8.  Hodor Samuel  31. 10. 2021960718HM296   71  
9.  Stančík Ján  31. 10. 2022830331HM804   234  
10.  Polášek Filip  31. 10. 2022850721HM268   545  
11.  Pokorný Lukáš  31. 10. 2022020228HM358   180  
12.  Habšuda Šimon  31. 10. 2022010601HM977   42  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Erik Csarnakovics14.06.1977 
Telefón: +421903508720Fax: Email: erikcsarnakovics@gmail.com
2 Michal Fašung (náhradník) 28.09.1990 
Telefón: +421911789359Fax: Email: michal.fasung@gmail.com
3 Matej Klobušovský (náhradník) 12.04.1990 
Telefón: +421915879254Fax: Email: matej.klobusovsky@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu