SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC BASELINE Banská Bystrica
Veková kategória: muži Por. č.:*

7
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Michnev Petr  31. 10. 2020890803CM583  872   
2.  Pavlovský Tomáš  31. 10. 2021950509HM518   14  
3.  Hric Ivan  31. 10. 2020941025HM425   16  
4.  Novák Jakub  31. 10. 2020950316HM443   22  
5.  Kulich Adam  31. 10. 2021950529HM202   25  
6.  Karol Miloš  H  31. 10. 2020021213HM231   32  
7.  Blaško Martin  H  31. 10. 2021960107HM744   95  
8.  Muránsky Matej  31. 10. 2020040222HM665   195  
9.  Novák Maxim  31. 10. 2020040417HM655   251  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Marek Novák11.09.1973 
Telefón: +421905524647Fax: Email: marektenis@zoznam.sk
2 Jakub Novák (náhradník) 16.03.1995 
Telefón: +421907116367Fax: Email: kubesnovak@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu