SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TC DRACI Matúškovo (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

6
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Pichler David  31. 10. 2021960219CM950  480   
2.  Jančovič Patrik  H  31. 10. 2021961029HM727   26  
3.  Kleman Miroslav  31. 10. 2022870527HM342   35  
4.  Marko Michal  31. 10. 2021960512HM612   38  
5.  Sekáč Tomáš  31. 10. 2021011231HM967  
6.  Almási Alfréd  H  31. 10. 2021030619HM945  
7.  Partl Adrián  H  31. 10. 2021931113HM869   234  
8.  Kula Henrik  31. 10. 2022761101HM658   295  
9.  Milko Michal  31. 10. 2021850226HM151   108  
10.  Fekete Richard  H  31. 10. 2021980918HM970   77  
11.  Boscarino Vazquez Federico Gabriel  31. 10. 2021960423CM593  
12.  Kordoš Lukáš  31. 10. 2021840214HM106   195  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Ivan Zelenák02.05.1965 
Telefón: +421905648557Fax: Email: ivanzelenak@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu