SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slovan Bratislava
Veková kategória: muži Por. č.:*

5
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kovalík Jozef  31. 10. 2021921104HM853  120    5  
2.  Vrba Daniel  31. 10. 2020960723CM070  
3.  Puškár Samuel  31. 10. 2021000421HM493   11  
4.  Krajčík Andrej  31. 10. 2021000928HM959   34  
5.  Hrunčák Dominik  31. 10. 2020990222HM740   545  
6.  Maruščák Matej  31. 10. 2020950117HM001   75  
7.  Norrman Simon  31. 10. 2021050119HM328  
8.  Semančík Filip  31. 10. 2020041211HM943   350  
9.  Obtulovič Juraj  31. 10. 2020040118HM209   251  
10.  Kanka Milan  31. 10. 2021880805HM042   545  
11.  Mečíř Miloslav  31. 10. 2021880120HM118   91  
12.  Hrbatý Dominik  31. 10. 2021780104HM231  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Roman Hajdušík02.04.1967 
Telefón: +421903777969Fax: Email: romanhajdusik@gmail.com
2 Milan Kanka (náhradník) 05.08.1988 
Telefón: +421917584749Fax: Email: kankamilan.canas@gmail.com
3 Jozef Blaško (náhradník) 15.01.1989 
Telefón: +421908989329Fax: Email: blaskojozef@pobox.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu