SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Pro Set Bratislava (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

4
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kučera Boris  31. 10. 2021910505HM757   545  
2.  Hrabovský Matúš  31. 10. 2020950227HM170   545  
3.  Nováček Peter  31. 10. 2021960118HM941   41  
4.  Nagy Oliver  H  31. 10. 2020960513HM979   113  
5.  Habrman Milan  31. 10. 2020970428HM392   137  
6.  Šimon Ján  31. 10. 2020930910HM816   88  
7.  Šramko Dávid  31. 10. 2021960803HM545   545  
8.  Vach Andrej  H  31. 10. 2020950113HM808   328  
9.  Kohajda Tomáš  31. 10. 2020950710HM349   545  
10.  Burma Kyrylo  H  31. 10. 2020991104HM666  
11.  Vaníček Marek  31. 10. 2020940210HM662   147  
12.  Gašpar Marcel  31. 10. 2020890118HM101   125  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Tomáš Kohajda10.07.1995 
Telefón: +421902730933Fax: Email: tomas.kohajda@gmail.com
2 Štefan Ba (náhradník) 31.03.1966 
Telefón: +421905503851Fax: Email: prosetba@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu