SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): MŠK Poprad-Tatry (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

3
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Klein Lukáš  31. 10. 2021980322HM186  310    7  
2.  Sachko Vitaliy  31. 10. 2020970714CM586  545   
3.  Pospíšil Jaroslav  31. 10. 2020810209CM280  672   
4.  Sikora Adrian  31. 10. 2020880705HM105   118  
5.  Janda Miroslav  31. 10. 2021650227HM367  
6.  Simčák Peter  31. 10. 2020641216HM154  
7.  Pažický Michal  31. 10. 2020871213HM759   234  
8.  Janúch Róbert  31. 10. 2021900905HM294  
9.  Simčák Juraj  31. 10. 2021930218HM360   98  
10.  Šproch Dominik  31. 10. 2020930723HM300   545  
11.  Galdun Samuel  H  31. 10. 2020970328HM912   270  
12.  Hadidom Matúš  31. 10. 2020990409HM964   152  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Peter Simčák16.12.1964 
Telefón: +421903773067Fax: Email: recepcia@tatrysimi.sk
2 Juraj Simčák (náhradník) 18.02.1993 
Telefón: +421911773067Fax: Email: simivevo@gmail.com
3 Igor Lupták (náhradník) 28.02.1962 
Telefón: +421907994801Fax: Email: luptak@pspoprad.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu