SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): Lieskovský tenisový klub-LTC
Veková kategória: muži Por. č.:*

2
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Marozsan Fabian  31. 10. 2020991008CM981  524   
2.  Fekiač Martin  31. 10. 2020990615HM431   12  
3.  Kucbeľ Filip  31. 10. 2022990327HM982   17  
4.  Turčan Mário  H  31. 10. 2022920411HM526   21  
5.  Mokrý Alex  H  31. 10. 2022990416HM726   31  
6.  Grman Samuel  31. 10. 2020991021HM723   69  
7.  Sedliak Šimon  31. 10. 2022020809HM537   545  
8.  Marošík Norbert  31. 10. 2022040218HM346   399  
9.  Grnáč Marko  31. 10. 2021010808HM277   50  
10.  Gibala Martin  31. 10. 2022021223HM379   92  
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Filip Kucbeľ27.03.1999 
Telefón: +421908456808Fax: Email: kucbel.j@gmail.com
2 Jana Tužinská (náhradník) 23.11.1981 
Telefón: +421905892677Fax: Email: jana.tuzinska@gmail.com
3 Erik Lamper (náhradník) 22.03.1979 
Telefón: +421903450920Fax: Email: lamper.erik@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu