SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slávia STU Bratislava (A)
Veková kategória: muži Por. č.:*

1
Názov súťaže: Extraliga
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Gombos Norbert  31. 10. 2022900813HM020  103    2  
2.  Kližan Martin  31. 10. 2022890711HM741  158    3  
3.  Horanský Filip  31. 10. 2021930107HM512  164    4  
4.  Molčan Alex  31. 10. 2022971201HM314  301    8  
5.  Semjan Marek  31. 10. 2022871107HM644   9  
6.  Líška Tomáš  31. 10. 2021980731HM796   10  
7.  Dobrý Martin  31. 10. 2021000821HM818   13  
8.  Minárik Krištof  31. 10. 2022010318HM366   18  
9.  Košec Ivan  31. 10. 2022910415HM208   95  
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 František Horváth23.06.1970 
Telefón: +421911973719Fax: Email: lolo9@zoznam.sk
2 Tomáš Janči (náhradník) 20.08.1980 
Telefón: +421905534669Fax: Email: tomasjanci20014@yahoo.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu