SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Sparta Považská Bystrica (B)
Veková kategória: starší žiaci Por. č.:*

6
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2020


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Volník Nicholas  H  31. 10. 2021071206HM797   38  
2.  Glos Tomáš  H  31. 10. 2020080801HM727   230  
3.  Žbodák Martin  31. 10. 2021070528HM529   111  
4.  Arva Sebastian  H  31. 10. 2021060522HM137   89  
5.  Juranka Jakub  H  31. 10. 2021070604HM977  
6.  Vrba Miloslav  31. 10. 2021070412HM670   48  
7.  Minarič David  31. 10. 2021061212HM851   230  
8.  Janek Silvester  31. 10. 2021070625HM564   146  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Tomáš Glos25.07.1985 
Telefón: +421915829730Fax: Email: tomas.glos@gmail.com
2 Pavel Mikuláš (náhradník) 11.07.1968 
Telefón: +421908455764Fax: Email: palo.mikulas@gmail.com
3 Juraj Hanušovský (náhradník) 09.04.1975 
Telefón: +421907793583Fax: Email: jhanuso@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu