SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TA Edmund Pavlík B. Bystrica (A)
Veková kategória: Davis Cup do 10 r. Por. č.:*

4
Názov súťaže: Detský DC a FC - oblastné II
Rok: 2019


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Kollár Markus  31. 10. 2021090805HM097  
2.  Urbánoš Filip  31. 10. 2021090812HM678  
3.  Valuh Boris  31. 10. 2021091020HM075  
4.  Almáši Vendelín Slavko  31. 10. 2019090823HM818  
5.  Drozdík Adam  31. 10. 2019091226HM564  
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Matúš Malček09.03.1986 
Telefón: +421949279499Fax: Email: matus.malcek77@gmail.com
2 Peter Mazúch (náhradník) 13.11.1979 
Telefón: +421905914135Fax: Email: peter.mazuch13@gmail.com
3 Edmund Pavlík (náhradník) 23.09.1977 
Telefón: +421910950976Fax: Email: pavlik@headtenis.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu