SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): Šport Park Lúčky
Veková kategória: Davis Cup do 10 r. Por. č.:*

1
Názov súťaže: Detský DC a FC - oblastné II
Rok: 2019


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Karas Jozef  31. 10. 2021090713HM292  
2.  Matej Matúš  H  31. 10. 2021090107HM751  
3.  Špirňák Matej  31. 10. 2019091202HM971  
4.  Čellár Martin  31. 10. 2020110207HM064  
5.  Putiška Adam  H  31. 10. 2021090226HM466  
6.  Húsenica Ľuboš  31. 10. 2020120329HM869  
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Miroslav Vrbacký09.09.1955 
Telefón: +421907852200Fax: Email: r-t-c@r-t-c.sk
2 Erich Čellár (náhradník) 04.05.1973 
Telefón: +421910674020Fax: Email: erich.cellar@zoznam.sk
3 Luboš Husenica (náhradník) 09.01.1981 
Telefón: +421908878336Fax: Email: husenical@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu