SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Banská Bystrica (D)
Veková kategória: Davis Cup do 10 r. Por. č.:*

5
Názov súťaže: Detský DC a FC - oblastné I
Rok: 2019


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Ščepko Alex  31. 10. 2020110828HM393  
2.  Urbánoš Alex  31. 10. 2021110717HM124  
3.  Ondik Michal  31. 10. 2020110825HM159  
4.  Yoder Kasper  31. 10. 2019110307HM073  
5.  Rybaček René  31. 10. 2019091208HM417  
6.  Daubner Damián  31. 10. 2019121104HM816  
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Matúš Malček09.03.1986 
Telefón: +421949279499Fax: Email: matus.malcek77@gmail.com
2 Peter Ščepko (náhradník) 19.09.1979 
Telefón: +421917336714Fax: Email: scepkop@gmail.com
3 Edmund Pavlík (náhradník) 23.09.1977 
Telefón: +421910950976Fax: Email: pavlik@headtenis.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu