SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Nová generácia NMnV
Veková kategória: Fed Cup do 10 r. Por. č.:*

1
Názov súťaže: Detský DC a FC - oblastné II
Rok: 2019


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Krištofovičová Simona  31. 10. 2020100918HZ506  
2.  Malíčková Melánia  31. 10. 2020100704HZ430  
3.  Nemšáková Lucia  31. 10. 2020110208HZ352  
4.  Sumková Dominika  31. 10. 2020110930HZ277  
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Tatiana Krišková05.04.1977 
Telefón: +421905576027Fax: Email: kriskova.tatiana@gmail.com
2 Radovan Kriško (náhradník) 09.02.1972 
Telefón: +421907189296Fax: Email: krisko.tennis@post.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu