SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK N.1 Holíč
Veková kategória: Fed Cup do 10 r. Por. č.:*

5
Názov súťaže: Detský DC a FC - oblastné II
Rok: 2019


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Masaryková Laura  H  31. 10. 2020110314HZ778  
2.  Vajayová Viktória  H  31. 10. 2020101108HZ838  
3.  Miturová Tamara  31. 10. 2021090326HZ783  
4.  Bíla Kristína  31. 10. 2019090702HZ125  
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Klára Masaryková19.11.1978 
Telefón: +421918144244Fax: Email: masarykova.klara@gmail.com
2 Peter Mitura (náhradník) 11.08.1980 
Telefón: +421905768212Fax: Email: petermitura@yahoo.de

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu