SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK AS Trenčín (B)
Veková kategória: Fed Cup do 10 r. Por. č.:*

4
Názov súťaže: Detský DC a FC - oblastné II
Rok: 2019


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Gulánová Nataša  31. 10. 2021090812HZ880  
2.  Švachová Eliška  31. 10. 2020100315HZ350  
3.  Šimuniová Nella  31. 10. 2021091211HZ375  
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Maroš Jablončík27.04.1985 
Telefón: +421902849879Fax: Email: marosjabloncik@gmail.com
2 Marek Medvedík (náhradník) 08.08.1984 
Telefón: +421911250869Fax: Email: marek.medvedik@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu