SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): ŠK Blava 1928 J.Bohunice
Veková kategória: Fed Cup do 10 r. Por. č.:*

3
Názov súťaže: Detský DC a FC - oblastné I
Rok: 2019


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Remenárová Liana  31. 10. 2020101220HZ841  
2.  Svidraňová Sofia  31. 10. 2020100715HZ085  
3.  Fandelová Liana  31. 10. 2020110503HZ656  
4.  Zimová Tamara  31. 10. 2021090924HZ935  
5.  Juricová Agáta  31. 10. 2020111130HZ351  
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Matúš Béreš01.06.1989 
Telefón: +421908170784Fax: Email: mato.beres@gmail.com
2 Patrik Obal (náhradník) 20.06.1996 
Telefón: +421911730685Fax: Email: patrik.obal@gmail.com
3 Jana Remenárová (náhradník) 08.02.1976 
Telefón: +421905753385Fax: Email: remenarova.janka@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu