SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Spoje Bratislava
Veková kategória: muži Por. č.:*

6
Názov súťaže: I. liga
Rok: 2019


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Polakovič Samuel  H  31. 10. 2021991124HM926   27  
2.  Khomentovskiy Matvey  30. 10. 2020940825HM480  
3.  Davydov Denis  31. 10. 2020970307HM513  
4.  Škrla Michal  H  31. 10. 2020930417HM553   61  
5.  Kráľ Matúš  H  31. 10. 2021930812HM091   577  
6.  Maksimyuk Maxim  31. 10. 2020931102HM973   272  
7.  Kosťov Martin  31. 10. 2021840301HM744  
8.  Benčurik Peter  31. 10. 2021890411HM168   130  
9.  Krajčovič Šimon  31. 10. 2020910725HM821   151  
10.  Krajčovič Boris  31. 10. 2020970207HM708   139  
11.  Kapišinský Zeno  31. 10. 2021930306HM729   249  
12.  Berthoty Jakub  31. 10. 2021871213HM618   404  


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Zeno Kapišinský10.05.1953 
Telefón: +421905262571Fax: Email: kapisinsky@ecssluzby.sk
2 Zeno Kapišinský (náhradník) 06.03.1993 
Telefón: +421905716324Fax: Email: zeno.kapisinsky@gmail.com
3 Šimon Krajčovič (náhradník) 25.07.1991 
Telefón: +421915430669Fax: Email: simon.krajcovic@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu