SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slovan Bratislava
Veková kategória: starší žiaci Por. č.:*

2
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2019


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Lazarčík Markus  31. 10. 2021050710HM642   3  
2.  Norrman Simon  31. 10. 2021050119HM328   4  
3.  Minich Sebastián  31. 10. 2021050420HM253   8  
4.  Macháč Max Mikuláš  31. 10. 2021050328HM641   20  
5.  Melaga Samuel  H  31. 10. 2020060113HM044   21  
6.  Imrišek Lukáš  31. 10. 2021050605HM263   23  
7.  Ihring Walter  31. 10. 2021050913HM979   73  
8.  Jaroščák Maximilián  31. 10. 2020060128HM171   134  
9.  Vajgel Alexej  31. 10. 2020060328HM687   184  
10.  Čech Alex  31. 10. 2020080823HM001  
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Jozef Blaško15.01.1989 
Telefón: +421908989329Fax: Email: blaskojozef@pobox.sk
2 Milan Kanka (náhradník) 05.08.1988 
Telefón: +421917584749Fax: Email: kankamilan.canas@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu