SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slovan Bratislava
Veková kategória: mladšie žiačky Por. č.:*

4
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2019


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Flimelová Kristína  31. 10. 2021070404HZ767   8  
2.  Bab Dominika Elizabeth  31. 10. 2020080523HZ930  
3.  Haňdiaková Ester  31. 10. 2020080517HZ182  
4.  Zathurecká Zoja  31. 10. 2020080617HZ923  
5.  Kováčová Emília  31. 10. 2020080608HZ619  
6.  Čačová Tereza  31. 10. 2020080527HZ924  
7.  Zemanová Michaela  31. 10. 2020080905HZ211  
8.  Chmelová Andrea  31. 10. 2020080125HZ704  
9.  Cíleková Nicol  31. 10. 2021070822HZ063   51  
10.  Veselský Stella Rozalia  31. 10. 2021070930HZ692   77  
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Herbert Bende10.05.1972 
Telefón: +421904898627Fax: Email: herbert.bende@gmail.com
2 Veronika Bab (náhradník) 15.03.1972 
Telefón: +421905855005Fax: Email: veronika.bab@skalky.sk

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu