SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATION

PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk

Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879

S Ú P I S K A

Názov klubu (družstva): TK Slávia STU Bratislava (B)
Veková kategória: mladšie žiačky Por. č.:*

3
Názov súťaže: I. trieda
Rok: 2019


HRÁČI:

P.č.Priezvisko a menoPlatnosť registrácieRegistračné čísloMedz. rebr.Rebr. SR
1.  Gáliková Terezka  H  31. 10. 2020080416HZ374  
2.  Mášiková Natália  31. 10. 2021071116HZ191   30  
3.  Hrbáňová Simona  31. 10. 2021070323HZ412   48  
4.  Fränklová Ela  31. 10. 2021070717HZ306   93  
5.  Krošláková Sophie  31. 10. 2019070426HZ618  
6.  Simonová Sarah  31. 10. 2020080711HZ816  
7.  Žuffová Liana  31. 10. 2020080415HZ248  
8.  Medviďová Katarína  31. 10. 2020080328HZ803  
9.     
10.     
11.     
12.     


KAPITÁN DRUŽSTVA A JEHO NÁHRADNÍK:

P.č.Priezvisko a menodátum narod.E-mail
1 Marian Medviď23.10.1971 
Telefón: +421915754347Fax: Email: medvid.marian@gmail.com
2 Andrej Mášik (náhradník) 13.02.1978 
Telefón: +421902073072Fax: Email: andrej.masik@gmail.com

*Vyplňujú zväzové orgány

Podpis a pečiatka klubu